Laatste nieuws

In het kader van een studie m.b.t. "een cartografie van de polarisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" voert de VZW Socaba in opdracht van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) een bevolkingsonderzoek uit op het grondgebied van het Brussels Gewest en dus ook in onze politiezone.
LOGO STR
Deze bevraging zal plaatsvinden in de 3 gemeenten van onze zone tijdens de volgende periodes:
Vorst: 16/09 - 19/09
Anderlecht: 19/09 - 28/09
Sint-Gillis: 29/09 - 02/10