Campagne ‘afleiding achter het stuur’

Zoals verleden week aangekondigd, werd er van 17 tot 20 november in het ganse land een campagne ‘afleiding achter het stuur’ gehouden. Aan het einde van dit weekeinde, heeft onze politiezone in totaal 42 (!) inbreuken vastgesteld tegen het artikel 8.4 van het KB van 1 december 1975, dat het gebruik van een gsm of elk ander elektronisch toestel dat een scherm heeft behandelt.

distrait

Bovendien hebben de verschillende operaties ook geleid tot de vaststelling van verschillende andere overtredingen.

Inderdaad: achter het stuur moet de aandacht op de weg steeds prioritair zijn!