COVID-19: reizen binnen de Europese Unie.

Sinds enkele dagen is reizen binnen de Europese Unie weer toegestaan voor Belgen. Maar testen en quarantaine zijn verplicht bij uw terugkeer. Als u de procedure volgt, zoals uitgelegd op de website https://coronavirus.brussels/, weet u dat u het PLF-formulier moet invullen binnen 48 uur voor uw terugkeer naar België.

covid

Dit formulier is bepalend voor het resultaat van uw terugkeer, aangezien u al dan niet een sms-bericht zult ontvangen. Als u geen sms ontvangt, is er geen opvolging. Maar als u wel een sms ontvangt, wordt u beschouwd als een persoon met een hoog risico. U moet uzelf daarom in quarantaine plaatsen en u zo spoedig mogelijk na uw terugkeer laten testen, bij voorkeur de dag na uw terugkeer, en nogmaals op de 7e dag na uw terugkeer. Tijdens deze twee testen, blijft u in quarantaine. Alleen het resultaat van deze tweede test zal bepalen of de quarantaine al dan niet wordt opgeheven. De politie zal ook via het PLF-formulier op de hoogte worden gebracht van uw terugkeer. Aangezien de politie tot taak heeft erop toe te zien dat deze procedure wordt nageleefd, is onze politiezone met deze controles begonnen. Sinds 20/04/21 heeft onze zone al 119 mensen gecontroleerd na hun terugkeer naar België. Helaas heeft 50% van deze mensen zich niet aan deze procedure gehouden en kunnen zij een boete van minimaal 250 euro verwachten. Inderdaad, 50%! We kunnen beter, toch? Alsjeblieft, als u het niet voor uzelf doet, doe het dan voor anderen: respecteer de regels, in het belang van ons allemaal!