Een delegatie van 6 Oekraïense magistraten bezocht onze politiezone Montgomery.

Op maandag 22 april 2024 hadden we het genoegen om, als onderdeel van hun aanvraag om toe te treden tot de Europese Unie, een delegatie van 6 Oekraïense magistraten te verwelkomen in onze politiezone Montgomery.

Het doel van het bezoek aan onze politiezone was om de verschillende aspecten van onze werking te belichten en de manier waarop we samenwerken ten voordele van onze bevolking door middel van een sterke community policing.

ukraine

We begonnen met een gedetailleerde uitleg over onze politiezone, waarbij we benadrukten hoe ze georganiseerd is en hoe ze werkt. 

Vervolgens bespraken we de wijkpolitie, waarbij we het cruciale belang ervan in onze benadering van veiligheid en buurtpolitie benadrukten. Er werd bijzondere aandacht besteed aan de manier waarop we slachtoffers opvangen en hoe onze aanpak voortdurend evolueert, met steeds meer aandacht voor het slachtoffer en zijn of haar zorg. We bespraken de maatregelen die we nemen om onze opvang van slachtoffers te verbeteren en hen effectieve ondersteuning en hulp te bieden, evenals onze voortdurende inspanningen om onze diensten op dit gebied te verbeteren.

Vervolgens namen we de bezoekers mee op een rondleiding door onze faciliteiten, waarbij we onze gebouwen en de apparatuur die we in ons dagelijks werk gebruiken lieten zien. De verschillende voertuigen en gespecialiseerde teams in ons gebied werden tentoongesteld, waardoor de diversiteit van onze hulpbronnen werd benadrukt. We presenteerden onze interventieteams: onze motorrijders, onze fietsers en onze hondenbrigade, om de verscheidenheid aan middelen te illustreren die we inzetten om de openbare veiligheid in ons gebied te waarborgen.

Tot slot belichtten we onze recente preventieprojecten, in het bijzonder onze beroemde Preventietruck, een essentieel preventiemiddel. We legden uit wat de cruciale rol ervan is bij het voorkomen van diefstallen uit woningen en wat het specifieke gebruik ervan is in het kader van de internationale Bike Theft Awareness Week.

Het bezoek gaf onze bezoekers een beter inzicht in de werking en de missies van onze politiezone en in onze voortdurende inzet voor de veiligheid en het welzijn van onze burgers. Het was voor ons allemaal een geweldige gelegenheid om ideeën uit te wisselen en we zijn er allemaal beter vanaf gekomen. Door elk van deze uitwisselingen presenteerden we veel meer dan politiepraktijken: we deelden waarden en ervaringen.

Labels