HERINNERING: noteer het in jullie agenda’s!

We nodigen jullie graag uit om onze prachtige politiezone Montgomery nog beter te leren kennen tijdens onze 1ste opendeurdag.
Deze zal plaatshebben op 30 september van 10 tot 17 uur in de Luchtmachtlaan te Etterbeek.

openday

Meer dan 80 personeelsleden zullen de hele dag aanwezig zijn om hun werk en onze missies aan jullie voor te stellen en te tonen hoeveel belang we hechten aan onze slogan "Met jullie, voor jullie". Verschillende partners zullen die dag ook aanwezig zijn om zich voor te stellen aan de bevolking (federale politie, Rainbow Cops, DBDMH, Rode Kruis, safe.brussels, enz.).
Op het programma: verschillende demonstraties, informatiestands en spelletjes voor onder andere kinderen.
Er zal ook een bar met hapjes en drankjes beschikbaar zijn.