Jaarlijkse seminar van het Intersection Network.

Op woensdag 18/05 vond het jaarlijkse seminar van het Intersection Network plaats. Een netwerk dat tot doel heeft goede praktijken inzake buurtpolitie uit te wisselen binnen de verschillende politiezones.

intersection

Ook dit jaar heeft de politiezone Montgomery weer deelgenomen aan het project "Prevention Truck", die u verschillende keren per maand op verschillende plaatsen van onze mooie gemeenten komt ontmoeten. Helaas geen prijs dit jaar, want de concurrentie was hevig, maar wel een mooie erkenning van veel acteurs die tijdens dit evenement aanwezig waren!