Resultaten van de verkeersveiligheidscampagne van januari

Tussen 1 en 31 januari 2021 was onze campagne gericht op verboden of hinderlijk parkeren.

In dit kader hebben onze politiemensen 658 processen-verbaal opgesteld, waaronder :

209 PV's voor het niet respecteren van parkeerverbods- en stoptekens.

126 PV's voor het parkeren op trottoirs en, binnen de bebouwde kom, op verhoogde bermen,

(...).

45 PV's voor parkeren op een plaats waar dit duidelijk gevaar kan opleveren (...), met name op

oversteekplaatsen voor voetgangers, op oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van

bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 5 meter van deze oversteekplaatsen.

Onze politieagenten hebben ook 74 mondelinge opmerkingen gemaakt tegen gebruikers.

In februari spitst de politiezone Montgomery haar inspanningen toe op verschillende

gedragingen die verboden zijn in een voertuig :

- het gebruik van de GSM tijdens het rijden

- het niet dragen van de veiligheidsgordel

- het gebruik van niet-reglementaire kinderbeveiligingssystemen.