Van 3 tot 31 april 2021 zal de lokale politie van de Zone 5343 ' Montgomery ' een thematische zonale campagne van verkeersveiligheid

Van 3 tot 31 april 2021 zal de lokale politie van de Zone 5343 ' Montgomery ' een thematische zonale campagne van verkeersveiligheid uitvoeren met de volgende doelstellingen:

1. Verplichting voorrang te verlenen

2. Aankondiging van een manoeuvre

3. Beschermingsuitrustingen met motorfiets, drie-en vierwielers met

motor en bromfietsen

Het doel is ervoor te zorgen dat de regels van de artikelen 12.4 tot en met 12.5, artikel 13 en artikel 36 van de wegcode worden nageleefd. Uiteraard blijft de hoofddoelstelling achter deze eerbiediging van de regels de vrijwaring van een veilige verkeerssituatie voor alle soorten gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde gebruikers

Van zondag 3 tot 31 april 2021, 24u/24u, zal elke operationeel lid op het terrein een voortdurende waakzaamheid aan de dag leggen voor deze verkeersregels. Er zal dus repressief opgetreden worden tegen een overtreding ervan, gepleegd door elke weggebruiker (automobilisten, fietsers, motorrijders, bestuurders van motorvoertuigen, bromfietsrijders). Zelfs al wordt de focus gelegd op het respecteren van deze regels, toch zal het respecteren van alle andere regels niet uit het oog verloren worden!

 

Tot ziens en in alle veiligheid!