Vanaf 20 tem 28 november: Europese Week van de Afvalvermindering

Sluikstorten, illegaal en gevaarlijk parkeren, graffiti, hondenpoep, vuilnisbakken buitenzetten buiten de toegestane uren, nachtlawaai, niet toegestane bezetting van de openbare weg … de lijst van de verschillende types overlast die binnen de gemeente aanwezig kunnen zijn is lang. Op 21.01.2020 keurde de gemeenteraad het nieuwe algemene politiereglement goed.

déchet

Voortaan is voor alle 19 Brusselse gemeenten één en hetzelfde politiereglement van kracht. Dit reglement heeft betrekking op de verschillende types van overlast die strafbaar zijn met een gemeentelijke administratieve sanctie, GAS boete, die tot 350 euro kan oplopen, en die door de gemeentelijke vaststellende ambtenaren vastgesteld worden.

Algemene politiereglement

https://www.woluwe1150.be/nl/gemeentediensten/juridischedienstverzekeringen/gemeentelijke-administratieve-sancties-gas/

@ewwr.eu