Vanaf vrijdag 15 oktober2021. Inwerkingtreding van het Covid Safe Ticket voor minstens 3 maanden.

Sectoren waarop de maatregel van toepassing is, namelijk :

covidsaveticket
  • de dancings en discotheken (al sinds 1 oktober).
  • de restaurants en cafés (met uitzondering van de terrassen waarvoor de geldende regels van toepassing blijven).
  • de sport- en fitnesscentra (buitensporten met minder dan 200 personen vallen daar niet onder).
  • de handelsbeurzen en congressen (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen, maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken).
  • de inrichtingen die behoren tot de culturele, recreatieve en feestelijke sector (verplicht vanaf een capaciteit voor 50 personen, maar ook mogelijk om het voor een lagere capaciteit te gebruiken).
  • de residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen.
  • massa-evenementen: vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten.
  • de hotels, maar dan enkel voor hun restaurant- en caféactiviteiten en voor beurzen en congressen.

Nog niet klaar?

https://covidsafe.be/nl/
https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/