Vuurwerk

In het licht van de huidige gezondheidscrisis bepaalt het ministerieel besluit van 29-11-2020 dat het verboden is om vuurwerk te organiseren, zowel in de private als in de publieke sfeer, om te voorkomen dat er een grote groep mensen samenkomt.
 

Ondanks deze unieke bepaling wordt eraan herinnerd dat het gebruik van vuurwerk en rotjes, ongeacht de context, verboden is.
Ze vormen een gevaar voor de mens en dieren.
Lawaai kan stress en gehoorbeschadiging veroorzaken.
Verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige brandwonden.