Onze organisatie

In bijlage onze privacyverklaring 

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 187 politiezones, waarvan politiezone Lier er één is. Wij staan in voor de veiligheid en leefbaarheid in Lier en Koningshooikt. 

Onze korpschef Werner Cazaerck is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van onze zone en voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij dient hiervoor verantwoording af te leggen aan de Burgemeester Frank Boogaerts.

Beste informatiezoeker,

Het doet mij en de personeelsleden van de lokale politie Lier bijzonder veel genoegen u te mogen begroeten op onze website.

Hier vind je onze missie, visie en waarden terug. 

Hier vind je ons organisatiemodel. Heb je hier vragen over? Stel ze gerust via PZ.Lier@police.belgium.eu.

Het zonale veiligheidsplan (pdf, 853 KB) is een plan waarin de prioriteiten van een politiezone vastgelegd worden. De voorbereiding hiervan gebeurt in de zonale Veiligheidsraad. Heb je hier vragen over? Contacteer ons via PZ.Lier@police.belgium.eu

College van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad

Lier is een ééngemeentezone, dat wil zeggen dat het politiekorps actief is in één gemeente en niet, zoals in een meergemeentezone, op het grondgebied van verschillende gemeenten. Vandaar dat er geen apart politiecollege noch politieraad is. Het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad hebben deze bevoegdheden.