Ons korps

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 187 politiezones, waarvan politiezone Lier er één is. Wij staan in voor de veiligheid en leefbaarheid in Lier en Koningshooikt. 

Onze korpschef Stijn Van den Bulck is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van onze zone en voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij dient hiervoor verantwoording af te leggen aan de Burgemeester Rik Verwaest.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in 7 basisfuncties:

  • Wijkwerking,
  • Onthaal,
  • Interventie,
  • Slachtofferbejegening,
  • Lokale recherche,
  • Handhaving openbare orde,
  • Verkeer

Wij geven graag nog een woordje uitleg over ons organisatiemodel, onze missie, visie en waarden. Ben je opzoek naar het zonaal veiligheidsplan en onze bestuursorganen? Deze kan je ook hier terugvinden!