Korpschef Stijn Van den Bulck

Beste informatiezoeker,

Het doet mij en de personeelsleden van de lokale politie Lier bijzonder veel genoegen u te mogen begroeten op onze website.

Foto Korpschef

Net als alle politiediensten waken wij niet alleen over de naleving van wetten, maar helpen we ook mee om het evenwicht te bewaren tussen de rechten en vrijheden van elk individu enerzijds en de democratische ontwikkeling van onze samenleving anderzijds. Uit onze missie blijkt dat we daarbij streven naar maximale kwaliteit. We doen dit door verder te bouwen aan een gemeenschapsgerichte politiezorg. 

Onze politiezorg wordt gedragen door vijf pijlers. Wij willen:

  • Contact houden met onze omgeving en weten wat er leeft.
  • Oplossingsgericht werken en niet enkel symptomen bestrijden.
  • Samen sterk zijn.
  • Daarom zoeken we naar partners die ons daarbij kunnen helpen.
  • U informeren over wat we doen, wat we gerealiseerd hebben en waarom of waarom niet.

Bij dit alles mensen betrekken - zowel in onze eigen organisatie als erbuiten - die gemotiveerd aan hetzelfde doel willen werken en hen de mogelijkheid bieden om dit te realiseren.

Suggesties die kunnen bijdragen tot de verbetering of de uitbreiding ervan zijn welkom. U kan deze per mail overmaken aan onze communicatieambtenaar Magalie Derboven op Magalie.Derboven@police.belgium.eu

Tot ziens (al dan niet virtueel)!Stijn Van den Bulck, Korpschef