Laatste nieuws

Voor de gehele provincie Antwerpen gelden volgende bijkomende maatregelen:

  1. Het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30 uur en 06.00 uur. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30 uur en 06.00 uur, tenzij voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen (naar het werk, het ziekenhuis, …). Inrichtingen die behoren tot de horecasector sluiten om 23.00 uur;
  2. Iedereen boven de leeftijd van 12 jaar moet te allen tijde in de openbare ruimte en elke private maar voor het publiek toegankelijke plaats van het gehele grondgebied van de provincie Antwerpen verplicht een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben;
  3. Eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar is verplicht om een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof te dragen in de openbare ruimte evenals op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis). Gelet op het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie dat intensieve sport- en arbeidsinspanningen met mondneusbedekking een gezondheidsrisico inhoudt, geldt deze verplichting evenmin tijdens intensieve sport- en arbeidsinspanningen voor zover en in de mate deze sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
  4. In alle inrichtingen die behoren tot de horecasector moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen aan de tafels te allen tijde gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter.
  5. In inrichtingen die behoren tot de horecasector wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot vier personen of tot een gezelschap dat bestaat uit personen die behoren tot eenzelfde huishouden.
  6. Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden. Ondernemers en uitbaters, die onder de registratieplicht vallen, mogen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden zoals vermeld in deze politieverordening en moeten ze op een veilige, beschermde manier bewaren. De verkregen gegevens moeten na vier weken vernietigd worden;
  7. Voor markten, gelden dezelfde regels als voor winkels. De markt wordt individueel bezocht of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen die onder hetzelfde dak wonen of een begeleider wanneer men hulpbehoevend is en dit niet langer dan de periode van maximum 30 minuten. Kramen die gericht zijn op consumptie ter plaatse zijn verboden;
  8. Telethuiswerk wordt verplicht, behalve wanneer dit, gelet op de aard van de activiteit en functie, volstrekt onmogelijk of onwenselijk is.