Politiereglement

Het politiereglement behandelt materies die verband houden met de opdrachten van de gemeente, zoals bepaald in de gemeentewet en het gemeentedecreet. Met dit reglement wil men de inwoners laten genieten van de voordelen van een goede politie. Namelijk toezien op de netheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust. Daarnaast is het ook de taak van de politie om openbare overlast in het openbaar te vermijden.

Stad Lier heeft nog een aantal reglementen. Deze kan je terugvinden op hun website.