Onze missie, visie en waarden

Hier vind je onze missie, visie en waarden terug. 

Onze missie:

Wettelijke context:

(WPA, artikel 1)

De politiediensten waken over de naleving en dragen bij tot de bescherming van de individuele rechten en vrijheden, evenals tot de democratische ontwikkeling van de maatschappij. 

(WPG, artikel 3)

De lokale politie Lier verzekert op het lokale niveau de basispolitiezorg. Meer bepaald voert ze alle opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie uit die nodig zijn voor het beheren van lokale gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op hun grondgebied. We verlenen ook onze medewerking aan sommige politieopdrachten van federale aard.

Lokale aanvulling: de lokale politie Lier zorgt voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan iedereen. Lokale politie Lier: Ook jouw politie!

Onze visie:

Hiervoor staan zes axioma's centraal:

'De mens' centraal stellen;
Bouwen op vertrouwen;
Coachen en inspireren;
Bekomen van de best mogelijke oplossing voor elk probleem en risico;
Uitdragen van een 'open boek' beleid;
Stellen ons flexibel op in verhouding tot een veranderende omgeving.

Onze waarden:

Voor de lokale politie Lier is de naleving van deontologische code enorm belangrijk. Om dit te benadrukken dragen wij volgende kernwaarden permanent uit:

Doen wat we beloven!
Praten werkt!
Samen sterk!

Bovenstaande waarden brengen we samen in onze slogan 'U heeft onze aandacht'.