Werken bij de politie

Met de huidige maatschappelijke veranderingen werd onze visie bijgestuurd. Een nieuwe koers werd uitgezet om zo in te spelen op de veranderende maatschappij, criminaliteit en stad. We willen zo de vele nieuwe uitdagingen m.b.t. veiligheid en leefbaarheid optimaal aanpakken.

Met ons vernieuwd logo en slagzin willen we onze hernieuwde visie veruitwendigen. Met onze nieuwe slogan ‘Lokale politie Lier, Ook mijn politie’ willen we aantonen dat we als politiezone er voor iedereen willen zijn, wat ook iemands achtergrond is en dat we er naar streven dat iedereen vertrouwen heeft in zijn/haar politiezone.

Bij ons nieuw logo en slagzin hoort een rekruteringsfilmpje waarop we Lierse collega's aan het werk zien. Op deze manier krijgt iedereen een realistische kijk op onze werking! 

Via deze link kan je ons filmpje bekijken.