Je wijk

De wijkagent heeft een belangrijke functie binnen het politiekorps. Hij of zij is voor de wijkbewoners meestal het eerste aanspreekpunt van de politie. Wij proberen er dan ook voor te zorgen dat de wijkagent zo dicht mogelijk bij de bevolking staat en dat ze gemakkelijk te bereiken zijn. Spreek hem of haar gerust aan op straat als je iets wil melden of een probleem in de wijk wil aankaarten.

Je kan je wijkagent steeds op zijn of haar gsm bellen of een sms'je sturen. Per wijk is er een gsm-nummer. Let wel op: de wijkagenten werken niet 24/24 en zullen dus niet altijd je oproep onmiddellijk kunnen beantwoorden. Aarzel echter niet om een boodschap in te spreken op de voicemail. Van zodra de wijkagent terug op dienst is, worden de berichten beluisterd en zal hij of zij je zo snel mogelijk terug contacteren. Vergeet dan ook niet jouw gegevens (adres en/of telefoonnummer in te spreken).

Onze wijkdienst is ook bereikbaar via email: PZ.Lier.wijk@police.belgium.eu

Hoofdinspecteur Wim Vercauteren - coördinator: 03/491 44 26 

Wijkondersteunende medewerker Katrien Hendrickx: 03 491 44 26

Fietsteam: 0490 44 52 10

De belangrijkste taken van de wijkagent

 • Spontane contacten onderhouden met de wijkbewoners.
 • Buurtonderzoeken uitvoeren naar aanleiding van meldingen van andere diensten of op eigen initiatief.
 • Hercontacteren van slachtoffers van inbraak (slachtofferhulp).
 • Oorzaken van onveiligheid opsporen.
 • Aandacht schenken aan alle factoren van onveiligheidsgevoelens.
 • Nauwe contacten onderhouden met zowel interne als externe partners.
 • Opstarten van projecten en deelname aan andere projecten.
 • Permanent opvolgen van meldingen aangaande defecten.
 • Bevolkingsnazichten doen.
 • Ruimtelijke ordening nagaan en bouwdossiers opvolgen.
 • Deelnemen aan wijkvergaderingen.
 • Aanwezigheid op de markten, kermissen en alle andere openbare gebeurtenissen in de wijk.

Ken je de verantwoordelijke wijkinspecteur in je buurt niet? Via onderstaande tool kan je hem/haar gemakkelijk terugvinden!