Hoe een uittreksel uit het strafregister aanvragen?

Je dient deze aan te vragen bij de stadsdienst burgerzaken. (Paradeplein 2 2500 Lier)

Er zijn drie verschillende uittreksels uit het strafregister (het vroegere 'bewijs van goed gedrag en zeden'). De instantie die het document vraagt en/of de aard van de activiteit is bepalend voor het model dat je nodig hebt.

Model 1

Uittreksel afgeleverd in toepassing van art 595: dit model is bestemd voor activiteiten waarvoor er geen toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden zijn vastgesteld. Als je dit model aan het loket aanvraagt (mits afspraak), kan dit onmiddellijk afgeleverd worden.

Uittreksel afgeleverd in toepassing van art 596.1: dit model is bestemd voor activiteiten waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk vastgesteld zijn. Dit is bijvoorbeeld voor douane, reisagentschap, verzekeringswezen, drankslijterijen, beursmakelaar, privédetective, jachtvergunning... Omdat het niet altijd evident is om voor elke activiteit na te gaan of er wettelijke bepalingen bestaan voor de toegang of uitoefening ervan, werd er ter ondersteuning een lijst van gereglementeerde activiteiten opgesteld. Als je dit model aan het loket aanvraagt (mits afspraak), kan dit onmiddellijk afgeleverd worden.

Model 2

Uittreksel afgeleverd in toepassing van art 596.2: dit model wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit met minderjarigen wenst uit te voeren of voor een job waar je veel in contact komt met minderjarigen zoals een functie in het onderwijs, vrijwilliger in een jeugdbeweging, … Dit model dient eerst nagezien te worden bij de politie en kan dus niet onmiddellijk afgeleverd worden. Hierdoor kan dit model pas afgeleverd worden een week na aanvraag. Vraag dit attest dus tijdig aan!
Op het uittreksel staan de strafrechtelijke veroordelingen vermeld die je hebt opgelopen. Het gaat enkel om veroordelingen door een strafrechtbank, dus bijvoorbeeld niet over minnelijke schikkingen die je hebt betaald wegens verkeersinbreuken (aangezien de strafvordering door de betaling van de geldsom vervallen is), een huurgeschil of een faillissement.

De veroordelingen op je strafblad blijven echter niet voor eeuwig en altijd vermeld op het uittreksel uit het strafregister. Naargelang de zwaarte van de uitgesproken straf, de reden waarom je het uittreksel aanvraagt (beroepsdoeleinden, wetenschappelijke doeleinden, …) en de hoedanigheid van de aanvrager (particulier, overheid, gerechtelijke instantie, …) zullen bepaalde veroordelingen wel of niet gewist worden. Veroordelingen tot een politiestraf (d.w.z. gevangenisstraf van 1 dag tot 7 dagen en / of een geldboete van 1 tot 25 euro, of een werkstraf van 20 tot 45 uren) worden - behalve in uitzonderlijke gevallen - na een termijn van 3 jaar automatisch uit het strafregister gewist. Deze uitwissing is aan geen voorwaarden verbonden en is kosteloos.

Voor de straffen die niet automatisch worden uitgewist, bestaat de procedure van herstel in eer en rechten. Voor meer informatie over deze procedure, kan je terecht bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

Je kan een uittreksel van het strafregister online aanvragen via website van stad Lier.

Afleveren
Indien je het document online aanvraagt, wordt het gratis per post verstuurd. De behandeling hiervan duurt minstens 1 week.

Volmacht
Indien je zelf het uittreksel niet kan afhalen kan je dit ook door iemand anders laten doen. Vul hiervoor het volmachtformulier in en onderteken het beiden. Met dit formulier kan de persoon het uittreksel afhalen in het stadskantoor. Geef ook je identiteitskaart (of een kopie) mee met de vertrouwenspersoon die dan in jouw plaats komt.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 491 44 00 .