Verlies of diefstal van je identiteitsdocument?

Ben je je identiteitsdocument verloren of is het gestolen? Bel dan onmiddellijk DOCSTOP op het gratis nummer 00800 2123 2123 om je kaart te blokkeren. Deze dienst is gratis, 24u/24u en 7 dagen op 7 bereikbaar. Vanaf het moment dat je DOCSTOP belt, wordt je identiteitskaart onmiddellijk ongeldig verklaard en moet je een nieuw document aanvragen bij je gemeente.

Doe steeds aangifte bij de bevoegde dienst

  • Verlies van de kaart? Ga naar de dienst 'Burgerzaken' van de Stad Lier. 
  • Diefstal of vernieling? Doe aangifte bij de politie. 

Wat als je in het buitenland bent?

Bel ook onmiddellijk DOCSTOP. Meld het verlies of de diefstal bij de lokale politie en vraag een attest of een kopie van je aangifte. Deze noodzakelijke stap heeft drie voordelen:

  • Je maakt zo het verlies van je documenten officieel;
  • Je kan nadien verantwoorden dat je niet in het bezit bent van je documenten;
  • Je kan gemakkelijker een duplicaat krijgen.

Ga vervolgens naar de Belgische ambassade of het Belgische consulaat met het proces-verbaal of attest. Daar kan je een duplicaat krijgen van je identiteitsdocumenten. Dit zal nog gemakkelijker gaan als je voor je vertrek al je documenten hebt gekopieerd en/of je rijksregisternummer hebt genoteerd.

Terug in België onderneem je meteen alle nodige stappen (bij de politie, je gemeente-/stadsbestuur, enz.) om nieuwe identiteitsdocumenten te verkrijgen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 03 491 44 00 .