Het voertuig in het proces-verbaal stemt niet overeen met mijn voertuig?

Onmiddellijke inning

Door op de website www.verkeersboeten.be in te loggen met het PV-nummer en de identificatiecode kan u via de rubriek 'Betwisting' het betwistingsformulier aanmaken, invullen, en afdrukken. U kan het betwistingsformulier eveneens aanvragen via het contact center op het nummer +32 (0)2 278 55 60, het document wordt dan per post verstuurd naar uw adres. Een geldig formulier is ingevuld en ondertekend, en wordt teruggestuurd naar het adres vermeld op het document.

Proces-verbaal

Stuur het antwoordformulier naar de politiezone die het proces-verbaal heeft opgesteld. Vermeld dat je niet de eigenaar bent van het geverbaliseerde voertuig.
Je voegt best een fotokopie van je inschrijvingsbewijs bij het antwoordformulier.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089366800.