Je rijbewijs werd ingehouden of ingetrokken

Ingehouden voor 2, 3 of 6 uur

Wanneer je rijbewijs ingehouden werd voor 2, 3 of 6 uur mag je je na het verstrijken van deze tijd terug aanbieden op het politiecommissariaat dat je rijbewijs heeft ingehouden.

Bij een inhouding van 2 en 3 uur krijg je je rijbewijs terug zonder het afleggen van een ademtest.

Bij een inhouding van 6 uur moet je opnieuw een ademtest afleggen. Als deze negatief is, krijg je je rijbewijs terug.  Als je echter nog ‘A’ of ‘P’ blaast, dan wordt de duur van de inhouding respectievelijk 3 of 6 uur verlengd zonder bijkomende gevolgen. Na deze verlenging moet je opnieuw een ademtest afleggen.

LET WEL: je mag zelf niet rijden om dit rijbewijs te komen ophalen!!!

Ingetrokken voor 15 dagen

Wanneer je rijbewijs onmiddellijk ingetrokken werd voor 15 dagen, mag je je de werkdag na het verstrijken van deze tijd aanbieden op het adres dat is vermeld op het document dat je hebt meegekregen. Je dient wel eerst een telefonische afspraak te maken met deze dienst om je rijbewijs te gaan ophalen.

Sommige politiediensten houden deze rijbewijzen zelf bij, dit zal dan aan u meegedeeld worden.  In dit geval mag u zich aanbieden vanaf de 16de dag, na de dag van de vaststellingen, op de politiedienst welke de intrekking gedaan heeft.  Rijbewijzen die na een maand nog niet werden afgehaald, worden naar de dienst rijbewijzen van de gemeente van de overtreder gestuurd.

Let op: het is de overtreder zelf die zich moet aanbieden.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 55 02 02.