Aangeven van bewakingscamera's

Sinds 25 mei 2018 dienen bewakingscamera’s aangegeven te worden via een e-loket. Deze aangifte moet gebeuren vóór de inwerkingstelling van de bewakingscamera en door de verwerkingsverantwoordelijke (m.a.w. de persoon die beslist heeft om camera's te plaatsten en die de doeleinden ervan bepaalt).

Aangeven van bewakingscamera's

Een bewakingscamera is een observatiesysteem dat beelden opneemt, verwerkt of bewaart met het doel overlast of misdrijven te voorkomen of vast te leggen. Indien je camerabewaking aan je privéwoning plaatst, dien je rekening te houden met de camerawet en de bescherming van het privéleven. 

Indien u camera’s plaatst die enkel in uw privé woning filmen hoeft u geen aangifte te doen. U moet uw bezoekers wel melden dat u camerabeelden opneemt. Vanaf het moment dat u buiten uw privé woning filmt of op een ‘niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats’ (woning, appartement, kantoor, fabriek,…) moet u altijd een aangifte doen via www.aangiftecamera.be. Als de bewakingscamera’s geplaatst worden in een ‘voor het publiek toegankelijke besloten plaats’ (winkel, shoppingcentrum, supermarkt, bank, museum, sportzaal, restaurant, café,…) dan moet u een melding doen bij de politie. Deze aangifte moet elektronisch ingediend worden via het elektronisch loket. Enkel overheden kunnen bewakingscamera’s plaatsen op niet-besloten plaatsen (pleinen, wegen,…).

Verplicht aanbrengen van een pictogram 

Pictogram camerabewakingWie een bewakingscamera installeert, moet altijd met een pictogram mensen verwittigen dat ze worden gefilmd. Op dit pictogram staan verplicht de  contactpersoon en de verantwoordelijke die instaat voor de verwerking van de beelden.

Belang op bewaking en recht op privacy moeten in evenwicht zijn

Het gebruik van de camerabeelden moet een welbepaald en legitiem doel hebben. De verwerking van de beelden moet daarmee in verhouding staan. Dat wil zeggen dat er een evenwicht moet zijn tussen enerzijds het belang van de eigenaar/gebruiker van de camera en anderzijds het recht op bescherming van het privéleven van de gefilmde personen.

De opname en verwerking van de beelden moet gepast en noodzakelijk zijn. Met andere woorden: het gebruik van een bewakingscamerasysteem moet voor u de meest doeltreffende manier zijn om uw veiligheid te garanderen en uw eigendom te beschermen.

Wat mag er (niet) gefilmd worden?

Je mag de camera enkel richten op je eigen woning of eigendom en dus niet op delen waarvan u niet de eigenaar bent. De toegang tot je woning – met name de voordeur of de garagepoort – mogen dus wel, de openbare weg of de eigendom van de buren kunnen niet. Je hebt dus geen toelating om met een private bewakingscamera de openbare weg te filmen voor je woning.

Bewaringstermijn van de beelden

De beelden mogen niet langer dan een maand worden bewaard, tenzij ze kunnen worden gebruikt om een misdrijf of geleden schade te bewijzen of om een dader, slachtoffer of getuige te identificeren.

Enkel uzelf (als eigenaar van de camera) of iemand die van u daarvoor de toestemming krijgt, mag de camerabeelden bekijken en verwerken. U bent verplicht tot geheimhouding van eventuele persoonlijke informatie die op de beelden te zien is.

De beelden mogen wel worden overgedragen aan de politie of aan een gerechtelijke instantie wanneer zij een mogelijk bewijs vormen voor een gepleegd misdrijf. U bent zelfs verplicht de beelden door te geven wanneer daarom gevraagd wordt door de gerechtelijke of administratieve politiediensten in het kader van hun onderzoek. U kunt in dat laatste geval wel een rechterlijk bevel eisen wanneer de gevraagde beelden op privéterrein zijn gefilmd.

De personen die werden gefilmd en dus te zien zijn op de beelden, kunnen een gemotiveerde aanvraag doen bij u als eigenaar van de camera om de betreffende beelden te mogen zien.

Meer informatie is te vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit en BeSafe.

Bijlage

Brochure BeSafe: Bezit u een bewakingscamera? 3 niet te vergeten acties (102.68 KB)