Bronbemaling nieuw politiecommissariaat

Sinds maandag 18 september worden de Stationsstraat en de Jennekensstraat overspannen door een tijdelijke constructie. Naar aanleiding van de bronbemaling, die dient te gebeuren om de kelder uit te graven van het nieuwe politiegebouw, werd een stellingconstructie gebouwd.

Bronbemaling nieuw politiecommissariaat

Het Agentschap Natuur en Bos adviseert dat grondwater bij bronbemalingen zoveel mogelijk ter plaatse moet infiltreren. Op de locatie zelf was het in dit geval onmogelijk, maar aan de overkant bevindt zich wel een afwateringsgracht die uitmondt in de Leibeek. De tijdelijke constructie zorgt ervoor dat het opgepompte grondwater wordt geloosd in de afwateringsgracht en daar deels kan infiltreren en deels wordt afgevoerd naar de Leibeek.

De bronbemaling zou drie tot vier maanden duren, totdat de kelderconstructie klaar is.

Bronbemaling commissariaat

Labels