Maandthema november: fietsverlichting en zachte weggebruiker

Deze maand spitst het verkeersthema van onze politiezone zich toe op de zachte weggebruikers, in hoofdzaak bestaande uit voetgangers en fietsers. Onze politiemensen zullen extra aandacht hebben voor inbreuken aan oversteekplaatsen, op fietspaden en op zebrapaden, in het bijzonder dan voor het parkeren van auto’s op deze plaatsen waardoor ze de veiligheid van fietsers en voetgangers in gevaar brengen.

Maandthema november: fietsverlichting en zachte weggebruiker

Weet ook dat je als autobestuurder verplicht bent om voorrang te verlenen aan voetgangers die zich vóór of op het zebrapad bevinden.

Daarnaast maakt  "FIETSVERLICHTING" ook deel uit van het thema. Het gebruik van een degelijke fietsverlichting kan bij slecht zicht of in het donker heel wat ongevallen voorkomen. Zonder verlichting rijden is zeer gevaarlijk maar ook ergerlijk voor de andere weggebruikers.

Gezien worden is van levensbelang voor iedereen !

In deze aankomende donkere periode doen wij onze gebruikelijke gerichte controles. Zij zijn in eerste instantie gericht naar de  fietsende schoolgangers.

Jongeren in overtreding krijgen een jongeren-Pv en moeten later gedurende een namiddag een verkeersles volgen.

Overtreders die ouder zijn dan 18 jaar krijgen onmiddellijk een boete (58 €).

Wettelijk geldt de verplichting tot gebruik van de fietsverlichting "tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot op een afstand van ongeveer 200 meter".