Maandthema september: veilig aan de school

Woensdag 1 september gingen de schoolpoorten opnieuw open. Duizenden scholieren, leerlingen en kleuters trekken de volgende dagen en maanden in onze politiezone weer naar school, hetgeen een grote impact heeft op het straatbeeld in onze 3 gemeentes. Het verkeer wordt een stuk drukker en complexer, in het bijzonder tijdens de ochtend- en de avondspits en niet in het minst in de schoolomgevingen zelf.

Maandthema september: veilig aan de school

In september staat ons verkeersthema in het teken van dit schoolbegin. "VEILIG AAN DE SCHOOL!"

Tijdens gans de maand september zal er extra aandacht zijn naar het schoolverkeer. We zullen sensibiliserend maar ook repressief optreden wanneer nodig. Ook onze snelheidscontroles zullen zich toespitsen op de schoolomgevingen.

De politie zal ook dagelijks aanwezig zijn op de vaste toezichtspunten met name aan het kruispunt Tremelobaan/Fazantendreef te Keerbergen en de kruispunten  Zoellaan/Lange Kant/Dennenweg te Haacht. Op deze locaties moeten honderden fietsers deze drukke doorgangswegen oversteken.

Aan de schoolpoorten zelf leveren gemachtigde opzichters lovenswaardig werk om de zachte weggebruikers bij te staan en alles mee in goede banen te leiden.

Wij wensen iedereen alvast een succesvol en verkeersveilig schooljaar toe!