Maandthema september : VEILIG aan de SCHOOL !

Vrijdag 1 sept. zwaaiden de schoolpoorten opnieuw open. Duizenden scholieren, leerlingen en kleuters trokken die dag in onze politiezone weer naar school hetgeen een geweldige impact heeft op het straatbeeld in onze 3 gemeentes. Het verkeer wordt een stuk drukker en complexer, in het bijzonder tijdens ochtend- en avondspits en niet in het minst in de schoolomgevingen zelf.

In september staat ons verkeersthema  opnieuw in het teken van dit schoolbegin. "VEILIG aan de SCHOOL !" 

Tijdens gans de maand september zal er extra aandacht zijn naar het schoolverkeer. We zullen sensibiliserend maar ook - indien nodig - repressief optreden. Ook snelheidscontroles zijn in functie hiervan gepland. 

Nadien blijven er de vaste politietoezichtspunten op de schoolfietsroutes aan het kruispunt Tremelobaan/Fazantendreef te Keerbergen en de kruispunten  Zoellaan/Lange Kant/Dennenweg te Haacht. Op deze drukke straten moeten honderden fietsers de weg oversteken. 

Aan de schoolpoorten leveren gemachtigde opzichters lovenswaardig werk om de zachte weggebruikers bij te staan en alles mee in goede banen te leiden. 

Labels