Politiezone BHK voert in juni actie aan de spooroverwegen

Elk jaar sterven er mensen door spoorlopen of door het negeren van de rode knipperlichten op een overweg. Te vaak het trieste gevolg van het bewust overtreden van de regels.

Politiezone BHK voert in juni actie aan de spooroverwegen

Jaarlijks richten we gedurende een maand onze specifieke aandacht aan dit fenomeen en zullen we gerichte controles houden op het negeren van de signalisatie aan de spooroverwegen en het spoorlopen.

Het thema luidt: VEILIG OP (SPOOR)WEG !

De controles zullen plaatsvinden aan of in de nabijheid van de spooroverwegen in onze politiezone zoals Haacht-, Boortmeerbeek- en Wespelaar-station.

Op de inbreuken staan zware boetes zowel voor spoorlopen als voor het negeren van het rode knipperlicht door een weggebruiker. Een overtreder/spoorloper die voor de politierechter moet verschijnen riskeert een boete van 450 € of meer. Bij vaststelling van het negeren van het rode knipperlicht wordt het rijbewijs van de bestuurder onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.