PZ BHK voert in mei actie aan spooroverwegen

Elk jaar sterven er mensen door spoorlopen of door het negeren van de rode knipperlichten op een overweg. Vaak het trieste gevolg van het bewust overtreden van de regels. Jaarlijks richten we daarom gedurende een maand onze specifieke aandacht aan dit fenomeen en zullen we gerichte controles houden op het negeren van de signalisatie aan de spooroverwegen en het spoorlopen. 

Het thema deze maand luidt : VEILIG OP (SPOOR) WEG !

De controles zullen plaatsvinden aan of in de nabijheid van de spooroverwegen in onze politiezone zoals Haacht-, Boortmeerbeek- en Wespelaar-station.  

Op de inbreuken staan zware boetes zowel voor spoorlopen als voor het negeren van het rode knipperlicht door een weggebruiker. Een overtreder/spoorloper die voor de politierechter moet verschijnen riskeert een boete van 450 € of meer.   Bij vaststelling van het negeren van het rode knipperlicht wordt naast de boete het rijbewijs van de bestuurder onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.