Veilig naar school

Volgende week woensdag start voor onze kinderen het nieuwe schooljaar. Het zal dan ook op de weg weer even wennen zijn, vooral tijdens de ochtend- en de avondspits. Onze politiezone wil er in elk geval alles aan doen om de start van het nieuwe schooljaar zo veilig mogelijk te laten verlopen. Op belangrijke plaatsen in de politiezone, zullen onze collega's weer een oogje in het zeil houden.

Veilig naar school

Gaat je zoon of dochter straks te voet of met de fiets naar school?

Maak dan even gebruik om samen de weg van en naar school al eens te verkennen. Stippel een zo veilig mogelijke route uit en maak je zoon of dochter attent op risicovolle verkeerssituaties waar hij of zij langskomt. Als je kind straks met de fiets naar school rijdt, zorg er dan voor dat de fiets volledig in orde is. Vooral een goed werkende fietsverlichting is van belang.

Zorg ook voor een verkeersveilige schoolomgeving. Die maak je vooral zelf. Breng je de kinderen met de auto naar school, laat hen dan uitstappen op plaatsen die daarvoor voorzien zijn of waar de wegcode het toelaat.