Verkeersthema april: Zwaar vervoer

Onze politiezone krijgt op z'n wegen heel wat vrachtverkeer te verwerken. De industriezones Kruineike en Hambos te Haacht-Tildonk en de drukke handelsas langs de Leuvensesteenweg te Boortmeerbeek. zijn hier niet vreemd aan. Vele gemeentewegen zijn niet aangepast aan deze vorm van zwaar vervoer en doorgangsverboden worden niet altijd gerespecteerd. De gemeente Keerbergen krijgt dan weer vooral te maken met doorgangsverkeer op de noord-zuid-as.

Een noodzaak en vraag tot controles is meer dan ooit aan de orde, dit blijkt uit eerdere gerichte acties die het verkeersteam van onze politiezone deed waarbij allerlei inbreuken werden vastgesteld.

In april zullen in onze politiezone bijgevolg nogmaals gerichte controles van het zwaar vervoer plaatsvinden. Hierbij zal de focus liggen naar het opsporen van inbreuken tegen :

  • Doorgangsverboden voor zwaar vervoer in bepaalde straten
  • Ladingzekering en overlading
  • Rij- en rusttijden / tachograaf
  • Technische eisen

Elke bestuurder zal ook gecontroleerd worden op alcohol- of drugsgebruik.