Wervingsactie gemachtigde opzichters

Er is een groot tekort aan mensen die kinderen de straat helpen oversteken. Daarom zoekt de provincie Vlaams-Brabant voor de 19e keer kandidaat-gemachtigde opzichters.

Verkeersonveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes weerhoudt heel wat ouders ervan hun kinderen zelfstandig naar school te sturen met de fiets, te voet of zelfs met het openbaar vervoer. De kinderen met de wagen naar school brengen, lijkt "veiliger". Het gevolg is dat steeds meer kinderen met de wagen worden gebracht, waardoor het autoverkeer toeneemt en de verkeersveiligheid nog meer in het gedrang komt.

Met de inzet van gemachtigde opzichters op gevaarlijke oversteekplaatsen, kan de verkeersveiligheid sterk verbeterd worden. Kinderen worden geholpen om veilig de straat over te steken. Zo vervullen gemachtigde opzichters een heel belangrijke rol voor de veiligheid in de schoolomgevingen en op de schoolroutes. Ouders kunnen hun kinderen met een gerust hart zelfstandig naar school laten stappen of trappen.

Wie kan gemachtigd opzichter worden?

Al wie minstens 18 jaar is: ouders, grootouders, leerkrachten, gepensioneerden, ... kortom iedereen die over wat vrije tijd beschikt en zich vrijwillig wil inzetten voor de gemeenschap. Na een theoretische en praktische opleiding wordt de betrokkene door de burgemeester gemachtigd om kinderen, scholieren, gehandicapten of bejaarden in groep te laten oversteken.

Hoe verloopt de opleiding?

  1. de provincie organiseert gratis het theoretische deel van de opleiding (3 uur)
  2. na het theoretische deel zal de lokale politie een praktijkcursus van een halve dag in het reële verkeer geven
  3. Na het voltooien van zowel theorie als praktijjk volgt de officiële aanstelling door de burgemeester van de gemeente waar je als gemachtigd opzichter zal optreden.

Hoe inschrijven?

Online via www.vlaamsbrabant.be/gemachtigdeopzichters

Meer info

in de bijgevoegde folder

of via Provincie Vlaams-Brabant | Directie Mens - PIVO Politieschool | Poverstraat 75 - 1731 Asse

tel. 02 456 89 23 (Marleen Van Nieuwenhove) | pivo.politieschool@vlaamsbrabant.be