Waarom controleren

Geen start- en einddatum ingesteld

Verkeersonveilig gedrag kan grote gevolgen hebben. Daarom voert de politiezone Boortmeerbeek - Haacht - Keerbergen geregeld acties om te kijken of iedereen zich aan de regels houdt. Zo zijn er de bekende snelheids- en alcoholcontroles. Maar we controleren ook op drugs in het verkeer, het dragen van de gordel, bellen achter het stuur, jongeren in het verkeer en onveilig of hinderlijk parkeren. Daarnaast vervult het verkeersteam ook een administratieve taak, zoals het verlenen van adviezen aan het gemeentebestuur over een bepaalde verkeersproblematiek.

Straten
Grondgebied van Politie Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen