Hoe kan je een uittreksel uit het strafregister aanvragen?

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd. Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'bewijs van goed gedrag en zeden'.Er zijn drie soorten uittreksels naargelang het doel waarvoor ze bestemd zijn;

  • Het model afgeleverd conform artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering. bestemd voor niet gereglementeerde activiteiten.
  • Het model afgeleverd conform artikel 596 eerste lid van het Wetboek van Strafvordering bestemd voor gereglementeerde activiteiten.
  • Het model afgeleverd conform artikel 596 tweede lid van het Wetboek van Strafvordering wordt afgeleverd wanneer het gevraagd wordt om een activiteit uit te oefenen die valt onder de opvoeding, de psycho-medische en sociale begeleiding, de jeugdbijstand, de kinderbescherming, de animatie of de omkadering van minderjarigen.

Aanvraag van uittreksels uit het strafregister:

Gemeente Boortmeerbeek

Gemeente Haacht

Gemeente Keerbergen

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen via het contactformulier of telefonisch via 016 55 16 60.