Verkeersdienst

Hoogstraat 20
1930 Zaventem
Telefoon

Medewerker: Inspecteur Stroobants Ronald

- Planning verkeerstellingen
- Sturing verkeerstoezicht
- Behandeling aanvragen bezettingen openbare weg
Om verschillende redenen (verlof, technische redenen,...) kan er niet of laattijdig geantwoord worden op een verzonden e-mail. Bij uitblijven van een antwoord gelieve telefonisch contact op te nemen.