Laatste nieuws

Op 16 september 2019 heeft de politiezone TARL aan de Nijverheidszone Begijnenmeers (N208) te Liedekerke een verkeersactie georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst, de Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en de Sociale Inspectie van de Rijksdienst Sociale Zekerheid.