Aangifteplicht geneutraliseerde vuurwapens

Wie voor 14 september 2018 een geneutraliseerd wapen in zijn bezit heeft, moet dat ten laatste op 14 maart 2021 aangeven bij de gouverneur van zijn verblijfplaats met een ‘model 9ter-aangifte bezit’.

Bezorg zo spoedig mogelijk (ten laatste op 14 maart 2021) de volgende documenten aan de gouverneur van je verblijfplaats:

  1. Het ingevuld en ondertekend ‘model 9ter-aangifte bezit-exemplaar gouverneur’ (het exemplaar ‘aangever’ wordt door de aangever bewaard als aangiftebewijs)
  2. Een kopie van het Europees certificaat van onbruikbaarmaking door de Proefbank (voor neutralisaties die vanaf 8 april 2016 werden uitgevoerd)
    OF
    een duidelijke foto van het wapen in zijn geheel en een close up van de proefbankstempel met de gekroonde leeuw (voor neutralisaties die voor 8 april 2016 werden uitgevoerd).

Wie na 14 maart 2021 nog in het bezit is van een geneutraliseerd vuurwapen en geen afschrift heeft van een aangifte en/of een door de gouverneur teruggestuurd afschrift waarop het registratienummer staat, is illegaal in het bezit van het geneutraliseerde vuurwapen en is strafbaar met geldboetes van € 800 tot € 200.000 en/of gevangenisstraffen van een maand tot vijf jaar. De niet-aangegeven wapens worden verbeurd verklaard. Eventuele vervolging kan ook een administratieve kettingreactie in gang zetten waardoor ander vergund wapenbezit onmogelijk wordt.

Voor meer informatie kan je ook terecht op de website van de provincie Vlaams-Brabant: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/nieuws/aangifteplicht-geneutraliseerde-vuurwapens.