Annulatie infoavonden WhatsApp Buurtpreventie Asse

Gisteren vaardigde de overheid nieuwe richtlijnen uit wat betreft het COVID-19 virus. Na grondig overleg werd er beslist om de infoavonden over de whatsapp buurtpreventie op 17 maart in het gemeentehuis van Asse en op 24 maart in Zaal Bekkerzeel te annuleren.

Nieuwe data voor de infoavonden volgen later.