Laatste resultaten verkeersacties in kader van de BOB-campagne

Op donderdag 25 en in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 januari vonden er voor de laatste keer in deze BOB-campagne verkeersacties plaats. Daarbij werden op 6 locaties, verspreid over de hele zone, bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal werden er 943 ademtesten afgenomen. Daaruit bleek dat maar liefst 98,2% negatief blies!

 

Combi PZ AMOW

Daarnaast werden er op 25 januari ook snelheidscontroles uitgevoerd. Daarbij werden op drie locaties 2181 bestuurders gecontroleerd op snelheid. 90,2% hield zich aan de maximumsnelheid!Controles rijden onder invloed

Één bestuurder legde een positieve speekseltest af. Het rijbewijs werd dan ook onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen.

In totaal legden 17 bestuurders een positieve ademanalysetest af:

- Bij 5 bestuurders werd het rijbewijs 3 uur ingehouden;

- Bij 5 bestuurders werd het rijbewijs 6 uur ingehouden;

- Bij 7 bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen

Snelheidscontroles

Op donderdag 25 januari werden er naast de controles op rijden onder invloed ook snelheidscontroles gehouden op drie locaties. Op de drie locaties was de maximumsnelheid 50km/u. In totaal werden 2181 bestuurders onderworpen aan een snelheidscontrole. Daarbij werden 214 overtredingen vastgesteld, maar dat wil dus zeggen dat 90,2% van de bestuurders zich wel aan de maximumsnelheid hield!

De hoogst gemeten snelheid tijdens de controle bedroeg 92 km/u, 42km/u te snel dus. Het rijbewijs van deze bestuurder werd dan ook onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen.Overige opgestelde PV’s en OI’s

Tijdens de controles werden ook enkele andere inbreuken vastgesteld. Daarvoor werden de nodige PV’s opgesteld:

- 18 x geen drager van een gordel

- 6 x inzake kinderbeveiligingssysteem te gebruiken

- 2 x voor een vervallen technische keuring

- 3 x voor het gebruik van de gsm achter het stuur

- 1 x rijden zonder rijbewijs (het voertuig werd getakeld)

- 1 x niet drager rijbewijs

- 1 x voor inbreuken op het voorlopig rijbewijs

- 2 x voor niet-verzekeren van een voertuigen (beide voertuigen werden getakeld)

- 1 x voor het parkeren van een voertuig op het fietspad (het voertuig werd getakeld)

Daarnaast werden er ook twee betekeningen uitgevoerd voor ontzetting van recht tot sturen.

Labels