Preventief zomertoezicht van start!

Het wijkveiligheidsteam start tijdens de zomermaanden opnieuw met preventief toezicht.

Deze actie wil het winkelen en wandelen in de winkelcentra van onze gemeente aangenamer en veiliger maken voor inwoners en passanten. Tijdens de zomerperiode zal u onze wijkinspecteurs en gemeenschapswachten dan ook regelmatig zien opduiken in en rondom de winkelstraten. Door de aanwezigheid van de wijkveiligheidsteams worden mogelijke daders afgeschrikt. Zo streven we naar een verhoogd veiligheidsgevoel van de burger.

Naast de acties in de handelscentra, zullen de wijkveiligheidsteams ook te voet patrouilleren op overlastgevoelige plaatsen in onze gemeente, de zogenaamde 'hot spots'.