Vogelgriep: Ophokplicht opgeheven vanaf 06/04/21

De ophokplicht van pluimvee en vogels van particulieren werd opgeheven. Het voederen en drenken van pluimvee moet nog steeds binnen gebeuren.

 

Waakzaamheid blijft echter bestaan: het virus circuleert waarschijnlijk nog in België, ook al is het besmettingsrisico laag. Dit is de reden waarom, ondanks opheffing van het ophokken, particuliere houders nog steeds verplicht zijn hun dieren binnenshuis te voeren, om wilde vogels niet naar kippenhokken, volières, enz. te lokken.

Het ophokken van pluimvee op pluimveebedrijven blijft voorlopig verplicht. Deze maatregel zal de komende weken worden gerevalueerd als de gezondheidssituatie dit toelaat.

Ter herinnering: de laatste zone met maatregelen werd opgeheven op 29 februari 2021. Sinds die datum is er geen besmetting met het H5-virus van aviaire influenza waargenomen bij gedomesticeerd pluimvee. Sinds 1 maart werden geen nieuwe gevallen gevonden bij wilde vogels.

Meer info hierover kan je vinden op de Website FAVV (federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen)