Voorkom diefstal op je werf

De zomermaanden zijn aangebroken. Binnenkort begint dan ook het bouwverlof. Zoals elk jaar worden er tijdens deze welverdiende rustperiode veel werven stilgelegd.

Jammer genoeg zullen tijdens het bouwverlof ook veel personen met slechte bedoelingen hun kans wagen. Daarom willen we alle bouwbedrijven eraan herinneren dat het belangrijk is om hun bouwwerven voor de vakantie te beveiligen.

Dit betekent niet alleen de toegangen beveiligen, maar ook bijvoorbeeld geen waardevol materiaal  achterlaten.

In de bijlage vind je een artikel met een reeks aanbevelingen om diefstal op bouwwerven te voorkomen.

 

Bijlage