Week van de handhaving 30/09/2019 - 6/10/2019

Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en andere openbare plaatsen? Je bent zeker niet de enige. Het straatbeeld wordt er immers niet mooier op. Bovendien heeft afval een grote impact op het milieu. Denk maar aan de plastic soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Bovendien kosten deze hopen afval ook hopen geld aan lokale en andere overheden.

Lokale overheden en Mooimakers spannen zich al jaren in om sluikstort en zwerfvuil in te perken: ze sensibiliseren, organiseren opruimacties en zetten allerlei doelgerichte projecten op samen met lokale overheden en afvalintercommunales.

Er wordt ook heel sterk ingezet op controles op zwerfvuil & sluikstort en deze week zetten we dit graag nog eens extra in de kijker. Lichte overtreders zullen aangesproken worden. Bij zwaardere overtredingen wordt er beboet.