Hoe verloopt een aanvraag tot politiebijstand (fietsbegeleiding en bijstand voor verkeerseducatie) voor scholen?

U kan steeds beroep doen op onze diensten voor fietsbegeleidingen en bijstand bij verkeerseducatie. We hernemen hieronder de te volgen procedure voor aanvragen van politiebijstand (goedgekeurd door het politiecollege van 16 september 2013):

  • Elke aanvraag tot fietsbegeleiding wordt eerst gericht aan de burgemeester van de gemeente die de aanvraag voorafgaand dient goed te keuren.
  • Pas na de goedkeuring wordt de aanvraag overgemaakt aan de politiezone(*) AMOW die de begeleiding zal laten goedkeuren door het politiecollege.
  • Na de goedkeuring door het college worden met de aanvrager concrete afspraken gemaakt.Gelieve hiertoe de juiste contactgegevens (GSM, e-mail) in de aanvraag te vermelden.
  • Er worden enkel fietsbegeleidingen toegestaan strekkend tot het grondgebied van de politiezone Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel.
  • Bij aanvraag voor begeleiding van fietstochten zal de begeleiding steeds beperkt worden tot lagere scholen (tot en met zesde leerjaar)
  • De aanvragen worden best 3 maand vooraf ingediend
  • Bijstand van politie bij verkeersdagen en fietsexamen kan rechtstreeks aan de politiezone(*) gericht worden.

We raden alle scholen ook aan om zeker een kijkje te nemen op de website van het VSV. Je vindt er een ruim aanbod aan projecten en verkeerslessen die leerkrachten helpen bij de verkeerseducatie in de klas en dit zowel voor leerlingen van het lager als secundair onderwijs.

(*) de contactpersoon inzake fietsbegeleidingen en verkeerseducatie bij de PZ AMOW betreft Krista De Trefle - PZ.AMOW.Verkeer.Handhaving@police.belgium.eu - 0474 87 25 43

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 02 452 50 05.