November: maand tegen huiselijk geweld

November is de maand waarbij we extra aandacht schenken aan intrafamiliaal geweld.
Tijdens de eerste lockdown zagen we een sterke stijging van het aantal meldingen van partnergeweld.

Heb je vragen over geweld?
Neem dan telefonisch contact op via het nummer 1712 of chat met een medewerker via de website www.1712.be

Van 1 april tot 30 juni kwamen 1.730 mensen in Vlaanderen en Brussel met een melding van partnergeweld bij een CAW (Centrum Algemeen Welzijn) aankloppen. 874 van hen kregen sindsdien begeleiding, 170 kregen beschermde opvang, al dan niet in een vluchthuis om aan de thuissituatie te ontsnappen.

Het aantal meldingen is met 11 procent gestegen in vergelijking met de eerste drie maanden van het jaar daarvoor. Bij de hulplijn 1712, die nauw samenwerkt met het CAW, kwamen alleen al in april 331 meldingen binnen van partnergeweld. Een verdrievoudiging van het maandelijkse gemiddelde van 2019!

De bevindingen liggen in de lijn van een lopende bevraging bij 4.000 Belgen door de Universiteit Gent. Uit een eerste analyse van dat onderzoek bleek dat liefst één op de vier bevraagden aangaf tijdens de eerste fase van de lockdown geweld te hebben meegemaakt.

Laten we samen meer aandacht besteden aan een fenomeen dat helaas niet altijd zichtbaar is en hulp bieden waar het kan.

Heb aandacht voor je naaste en zorg voor mekaar.

#samenzorgenvoorveiligheid

Bijlage
Affiche 1712 (192.6 KB)