Persbericht: Drone PZ K-L-M bewijst meteen zijn nut

Op vrijdag 29 april kwam de drone opnieuw in actie. Bij een ernstige brand in de Kerselaarlaan in Kapelle-op-den-Bos kwam de drone van Lokale Politie K-L-M in bijstand voor het onderzoek van de branddeskundige.

Foto politiecollege met drone

Daarnaast heeft de drone ook zijn nut al bewezen door vluchten te doen om afval op te sporen van een drugsplantage, alsook om gevaarlijke en vernieuwde kruispunten in beeld te brengen die vervolgens gebruikt kunnen worden bij vaststellingen van verkeersongevallen. Tot slot werd de drone ook gebruikt om de verkeersafwikkeling te monitoren in het kader van de proefopstelling van gewijzigde verkeersstromen te Londerzeel.

De gemeenteraden gaven, op basis van het besluit van de politieraad, unaniem de goedkeuring om het gebruik van een drone door de politiediensten toe te laten op het grondgebied van de PZ K-L-M.

De drone zal aangewend worden voor verschillende politionele doeleinden waarbij de inzet ervan een meerwaarde kan betekenen. De drone kan onder meer inzet worden bij feiten van algemene overlast, (ernstige) verstoring van de openbare orde, grootschalige evenementen of betogingen, bepaalde gerechtelijke opdrachten, verkeersgerelateerde zaken (ongevallen en overtredingen), vermiste personen, milieuovertredingen, bijstand aan de brandweer, bouwovertredingen, etc.. De drone wordt bestuurd door speciaal daarvoor opgeleide politiemensen. Hierbij zal de privacy van de burger te allen tijde maximaal gewaarborgd worden alsook de wettelijke aspecten inzake het gebruik ervan.