Takelingen 2022

Sinds 1/05/2022 werden er door de collega's van de verkeersdienst, tem 09/08/2022, al 28 voertuigen getakeld.

Takelingen 2022

Hiervan werd er 16 geïmmobiliseerd door het Parket Halle-Vilvoorde wegens inbreuken tegen het rijbewijs (rijden spijts verval, niet afleggen van de nodige herstelexamens, geen houder van een geldig rijbewijs, geen alcoholslot of medisch ongeschikt verklaard).

Deze voertuigen blijven voor onbepaalde duur bij de takeldienst staan tot er een beslissing genomen wordt op het parket (verbeurd verklaren van het voertuig of vrijgeven voertuig met voorwaarden).

12 voertuigen werden getakeld wegens niet-verzekering. De eigenaars krijgen 30 dagen de tijd om zich in regel te stellen met hun autoverzekering. Zo niet worden deze voertuigen eigendom van de Belgische staat.

In zijn totaal werden er dit jaar reeds 60 voertuigen getakeld om diverse redenen (parkeerovertredingen met takeling tot gevolg werden hierbij niet meegerekend).