Regels inhalen fietser (in een fietsstraat)

Er zijn een paar regels die je in gedachten dient te houden bij het voorbijsteken van een fietser. Zo moet je:

  • binnen bebouwde kom: minstens 1m zijdelingse afstand te bewaren bij het inhalen;
  • buiten bebouwde kom: minstens 1,5m zijdelingse afstand te bewaren bij het inhalen;
  • in een fietsstraat: achter de fietser blijven. Je mag deze dus niet inhalen.

Indien je deze afstand niet kan garanderen, moet je achter de fietser blijven of mag je gebruik maken van de gelijkgrondse berm indien dit geen andere weggebruikers hindert.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 0800 90 333.