05/07/2018: Ziekte van Newcastle bij pluimvee

Ook in onze politiezone zijn er maatregelen voor houders van pluimvee van kracht.

Het Voedselagentschap heeft op vrijdag 29 juni 2018 tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle een halt toe te roepen.
Hierdoor geldt er vanaf maandag 2 juli 2018 in gans België. Deze verbodsbepalingen gelden gedurende 30 dagen, tot en met 31 juli 2018.:

Een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of door hobbyhouders;

Een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, prijskampen, …

De term “hobbyhouder” slaat op elke niet professionele houder van één of meer stuks pluimvee. Het gaat dus zowel om personen, die bijv. maar één of twee legkippen hebben voor het verwerken van hun groenafval, als houders van bijv. sierpluimvee die dikwijls honderden stuks pluimvee van diverse soorten en rassen bezitten.

Meer info over de ziekte en de maatregelen via http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/…